مراسم اختتامیه سومین جشنواره ایده های برتر دانش آموزی و افتتاح باشگاه کارآفرینان

سعیده سلمانی گفت :  از آنجا که پرورش دانش آموزان پژوهنده، خلاق و کارآفرین از مهمترین اهداف سند تحول بنیادین می باشد و نیز اولین گام در پژوهش داشتن ایده مناسب و خلاقانه است، برگزاری این جشنواره می تواند مهمترین و نخستین گام در راستای انجام پژوهش هدفمند و هدایت شده توسط دانش آموزان باشد .

وی افزود تعداد ۱۹۵۱ ایده از دانش آموزان ابتدایی تا متوسطه دوم سراسر کشوربرای دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از پالایش ایده ها طی سه مرحله داوری توسط داوران مجرب، ۱۳۷ ایده بعنوان برگزیده انتخاب و روز چهارشنبه ۲۸ فروردین از صاحبان ایده و مدیران و دبیران راهنمای برتر تقدیر خواهد شد.
مدیر پژوهش سرای بصیرت  افزود این مراسم با حضور و سخنرانی  دکتر عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ، دکتر سلطانیان مدیرکل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش ، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران و سخنرانی مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.
همچنین طبق توافق به عمل آمده با وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و با حضور دکتر سرهنگی مدیرررکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار، برگزیدگان این جشنواره به عضویت باشگاه کارآفرینان نوجوان استان تهران درخواهند آمد و این اختتامیه، افتتاحیه باشگاه کارآفرینان نوجوان استان تهران و آغاز دوره آموزشی کارآفرینی یک و نیم ساله برای برگزیدگان خواهد بود.
دبیر علمی و اجرایی جشنواره ایده های برتر دانش آموزی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همکاری مدیران و دبیران پرتوان و شرکت حداکثری دانش آموزان در دوره های بعدی  این جشنواره از بطن آموزش و پرورش و معلمان دلسوز بوجود آمده، تفکر خلاق و پژوهش میان دانش آموزان نهادینه شود و زمینه رویش کارآفرینان خلاق فردا فراهم شود .