• 1615

    تقدیر از دانش آموزان

  • 1619

    اختتامیه دومین دوره از جشنواره ایده های برتر

دومین دوره جشنواره ایده های برتر دانش آموزی

دومین دوره جشنواره ایده های برتر با کسب تجربه موفق در برگزاری اولین دوره جشنواره ایده های برتر در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ با تغییرات جدید به شرح ذیل برگزار گردید :
برای نیل به اهداف مورد نظر در دومین جشنواره ایده های برتر دانش آموزی، ایده های دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران و شهرستانهای تهران در دو بخش کلی شامل محورهای عمومی (آزاد) و محورهای پیشنهادی، با اولویت محورهای پیشنهادی به خوبی برگزار گردید .

وضعیت دومین دوره جشنواره

تقدیر از دانش آموزان برتر

داوری نایی

داوری اولیه

جمع آوری ایده ها

گزارش برگزاری دومین دوره جشنواره

گزارش تصویری از برگزاری دومین دوره جشنواره استانی ایده های برتر دانش آموزی .

بیشتر

دانش آموزان برگزیده دومین دوره جشنواره